Velkommen til institutionen

Velkommen til Thorsanna - et trygt sted at være - et godt sted at lære.

Thorsanna – en lille plet på Bryggen - for børn i alderen 2 – 6 år - hvor børn og forældre bliver mødt med nærvær og anerkendelse.

Thorsanna er en lille, men rummelig børnehave. Vi er normeret til 34 børn (12 småbørnspladser, 2 basispladser og 20 børnehavepladser) – fordelt på to stuer i Gunløgsgade 65st. 2300 København S. Derudover har vi en have/legeplads tilknyttet børnehaven på Artillerivej 65, 2300 København S.

Vi er 5 pædagoger (incl. leder), 2-4 medhjælpere samt vores madmor.

Børnene er fuldt integreret på stuerne, da alle børn kan give hinanden noget i børnefællesskabet – vise omsorg for hinanden, spejle sig i hinanden, være nysgerrig på hinanden.

I Thorsanna vægter vi omsorg og nærvær højt - Vi har fokus på børnenes trivsel, leg og læring. Og gennem nærvær, anerkendende pædagogik og omsorg sætter vi rammerne for en meningsfuld udvikling for børnene - er fleksible, rummelige og åbne overfor børnenes egne initiativer og imødekomme deres ønsker for leg og aktiviteter. 

Det at være barn har værdi i sig selv.

Vi ser barnet som et unikt menneske med iboende kompetencer og ressourcer, hvis udvikling, behov og følelser skal tilgodeses indenfor fællesskabets rammer. Det er vores intention, at barnet får mulighed for, at erobrer verden med krop og sanser og mulighed for at udtrykke sin appetit på livet ved at være nysgerrig, eksperimenterende og handlende i et omsorgsfuldt og nærværende miljø.

Vi anser barnets trivsel som fundamentet for, at der kan finde udvikling og læring sted, og værner om børns ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i eget tempo. Vi har stor respekt for, at legen er barnets dominerende virksomhed, og prioriterer derfor at skabe gode muligheder og rammer for at børnene i Thorsanna har tid til at fordybe sig i egne lege.

Aktiviteter.

Vi deler i løbet af dagen børnene op i mindre grupper hvor vi laver forskellige aktiviteter. Vi oplever at børnene har stor glæde af at være i mindre grupper, det giver en anden mulighed for fordybelse og nærvær hvor det pædagogiske personale har stort fokus på det enkelte barns udvikling.

Vi er på ture i nærområdet – Amager Fælled, Bryggens mange legepladser, Volden og ikke mindst bruger vi vores have/legeplads dagligt. Når vi går ture øver vi os i at gå i trafikken, være opmærksomme og passe på hinanden.

De daglige rutiner, måltiderne, garderoben og de forskellige overgange er en stor og vigtig del af aktiviteterne og læringen i børnehaven. Vi har stort fokus på børnenes overgange, forbereder dem på hvad der skal ske og hvornår. Måltiderne er i mindre grupper med faste pladser, hvor der er tid til fordybelse, samtale og relations dannelse. I garderoben er der fortsat fokus på selvhjulpenhed og de større børn hjælper de yngre hvilke begge parter profiterer og vokser af.

Ønsker du at vide mere om os - kontakt børnehaven eller kontoret på tlf: 32544559 eller mail: leder@thorsanna.dk

Rundvisning i børnehaven sker d. 1. torsdag i hver måned (ikke juli) med tilmelding via tlf 3254 4559 tast 1 eller 2 for en af stuerne.

Ønsker du at få tildelt en af vores småbørnspladser, skal du kontakte pladsanvisningen direkte på telefon.

 

Følg barnets hverdag og trivsel på KbhBarn

I Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune værdsætter vi det tætte samarbejde med forældrene. 

Derfor har alle forældre i kommunale og selvejende institutioner nu mulighed for at få adgang til hurtigere og lettere dialog med deres barns institution.

Systemet der gør dette muligt hedder KbhBarn. KbhBarn gør det muligt at følge barnets hverdag og trivsel digitalt via hjemmeside, intranet og apps.